• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zrównoważona moda i zakupy.

Na decyzję o doborze i podziale zadań przewozowych w duże mierze oddziałują koszty: funkcjonalny koszt przewozu i alternatywny koszt transportu, czyli koszty poniesione w związku z działalnością przewozową. Wysokość poszczególnych kosztów oraz ich udział w kompletnym środku transportu, zależy od rodzaju środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w przypadku transportu żądającego kosztownych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym oraz lotniczym. Niższe są one natomiast w transporcie kolejowym i samochodowym. Wydatki efektywne rosną wraz z odległością, jednakowoż maleją razem ze wzrostem ładowności środka transportu – tutaj sprawdź ANCHOR. Między poszczególnymi typami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, składników demograficznych i politycznych. Najważniejszą rolę w przewozach internacjonalnych odgrywa transport morski, który obsługuje 70% globalnej wymiany.

1. Przejrzyj

2. Kliknij tutaj

3. Przejrzyj

4. Więcej informacji

5. Odwiedź stronę

Categories: Blog

Comments are closed.