• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nieruchomości a technologie audio i wideo: Rozrywka w domu

Słusznie od początku wykorzystywania technologii fotograficznych ich użytkownicy i odbiorcy zorientowali się, iż powstał oryginalny sposób zapisu realiów – szybki oraz dokładny. Ludzie od zarania dziejów utrwalali istotne wydarzenia metodami wizualnymi, za pomocą rysunku, malarstwa, rzeźby. Fotografia przekazała dokumentalistom narzędzie niepowszechne przez swoją dostępność i precyzję zapisu. W prasie od początku jej egzystencje zamieszczano komunikaty wizualne, fotografia stała się równorzędną ze słowem zapisywanym składową zawartości gazet. To naturalnie dzięki fotografii szerokie masy czytelników mogły zapoznać wizerunki sławnych ludzi oraz miejsc. Powstała oryginalna dyscyplina dziennikarska – reportaż fotograficzny, bazująca przede wszystkim na przekazie fotograficznym, składającym się z cykli zdjęć traktujących praktycznego tematu rodzaju fotografia produktowa, uszeregowanych i skomponowanych w ten sposób, by komponować widoczny i nośny przesył. Wstrząsające relacje reporterskie docierały oraz docierają do odbiorców z miejsc dotkniętych klęskami katastrof oraz wojen. Mimo całej nowoczesnej techniki, praca fotoreportera w takich okolicznościach bywa nadzwyczaj niebezpieczna.

1. Zobacz więcej

2. Otwórz link

Nieruchomości a przyszłość handlu nieruchomościami: Technologia blockchain

Categories: Architektura

Comments are closed.