• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rewolucja Wirtualnych Spektakli: Teatr w Czasach Pandemii

Często okazuje się, że stres ma okazję wywołać depresję, gdy pojawia się nieoczekiwanie oraz jest niebywale silny. Jednakowo jest w przypadku długo trwającego stresu. Po doświadczeniu sytuacji stresowej symptomy depresji występują o wiele częściej niż w innych zawiłych życiowych sytuacjach. Stres ma okazję spowodować predyspozycję do wystąpienia depresji czy też być elementem ją wywołującym. Takie zdarzenia życiowe, jak utrata życiowego partnera, strata pracy, lub śmierć bliskiej osoby są w stanie być przysłowiową kroplą, jaka przepełni kielich – wtedy pomoże ANCHOR. Długo trwające tarapaty życiowe wywołują wyolbrzymienie incydentalnych kłopotów. Z doświadczenia wiadomo, iż czynnikami wyzwalającymi ma okazję być także utrata szacunku do siebie, czy też destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe pokazują, że czynnikami wyzwalającymi nie musi być jakakolwiek strata. Jakikolwiek z nas reaguje na stres oraz nie można przewidzieć określonej sytuacji, w jakiej może pojawić się depresja, oraz kiedy tak właściwie obciąży ona nasz organizm. Więcej na ANCHOR.

1. Galeria

2. Znajdź więcej

3. Zobacz więcej

4. Przeczytaj to

5. Jak to zrobić

Categories: Muzyka

Comments are closed.